Pentingnya Kaum Hawa Mempelajari Fiqih Perempuan Dalam Islam

Islam ialah agama yang mengendalikan seluruh kehidupan manusia dengan sebaik mungkin. Apalagi ketentuan tersebut ada dalam Al Quran serta Hadist yang jadi pedoman umat Islam dalam bermacam ataupun kehidupan sehari- hari. Di dunia ini ada laki- laki serta perempuan yang tiap- tiap mempunyai perbandingan baik dari segi raga, watak apalagi sampai kodratnya.

Apabila berdialog mengenai laki- laki serta perempuan, dalam Islam seseorang perempuan ditatap memiliki keistimewaan yang tidak ada pada laki- laki. Walaupun peran laki- laki serta perempuan saat ini ditatap sama tetapi perempuan bagi Islam mempunyai keistimewaan tertentu serta begitu dimuliakan. Suatu cabang ilmu Islam menekuni tentang fiqih perempuan dimana cabang ilmu ini menarangkan mengenai hukum serta ketentuan dalam Islam yang berkaitan dengan perempuan. Pastinya fiqih buat perempuan ini memanglah berarti dipelajari oleh tiap muslim supaya kehidupannya cocok dengan syariat Islam.

Sebab Bernilainya Belajar Fiqih Tentang Perempuan

Fiqih ialah suatu cabang ilmu dalam Islam yang sangat berarti dipelajari. Karena cabang ilmu inipasti mempunyai tujuan serta kepentingan untuk umat Islam. Dalam perihal ini ilmu fiqih dibagi jadi beberapa macam salah satunya ialah fiqih tentang perempuan. Bisa jadi banyak yang masih belum menguasai tentang fiqih buat perempuan serta bingung kenapa perlu ilmu fiqih buat perempuan secara spesial. Sementara itu peran laki- laki serta perempuan dalam Islam merupakan sama serta sederajat.

Ada banyak penyebabnya yang melatarbelakangi mengapa memerlukan kajian spesial mengenai ilmu fiqih khusus perempuan. Diantara sebab tersebut ialah sebab Allah SWT tidak cuma menghasilkan laki- laki saja tetapi pula perempuan. Tidak hanya itu Allah SWT menghasilkan perempuan berbeda dengan laki- laki baik secara raga maupun psikis. Perihal tersebut menjadikan hukum- hukum Allah SWT yang diturunkan pula berbeda buat laki- laki serta perempuan. Ilmu fiqih buat perempuan memiliki kedudukan yang berarti sehingga untuk tiap muslim berarti mempelajarinya. Berikut ini hendak dipaparkan mengenai sebab berartinya belajar ilmu fiqih buat perempuan yang perlu kamu tahu.

Pada masa jahiliyah, perempuan diperlakukan semacam halnya harta barang. Dimana dulu anita dapat diwariskan dalam artian apabila seseorang bapak menikahi seseorang perempuan kemudian si bapak wafat dunia hingga perempuan yang dinikahinya tersebut hendak diwariskan pada anak lelakinya. Tetapi dalam Islam, perempuan diperlakukan begitu terhormat sehingga seseorang perempuan memiliki harta eksklusif dimana seseorang perempuan dapat mengelola sendiri tanpa terdapatnya paksaan ataupun intervensi dari orang lain. Tidak hanya itu perempuan pula mempunyai hak memilah laki- laki yang hendak dijadikan suami.

Si Bapak selaku seseorang wali pula berkewajiban menikahkan anak gadisnya dengan laki- laki yang diridhai. Dalam Islam, seseorang perempuan berhak atas mahar dari mempelai laki- laki. Dimana setelah akad nikah dilaksanakan hingga mahar tersebut hendak jadi kepunyaan si istri seluruhnya. Dengan demikian suami tidak berhak mengambil mahar tersebut tanpa seizin si istri. Perempuan dalam Islam tidak boleh dijadikan mahar namun perempuanlah yang memastikan dan menerima mahar. Islam pula menghalangi jumlah optimal istri yang boleh dinikahi oleh seseorang laki- laki ialah optimal 4 orang. Mengenai perihal tersebut dalam QS An- Nisa pula sudah disebutkan mengenai syarat tersebut.

Persoalan Tentang Perempuan yang Diatur dalam Fiqih buat Perempuan

Pentingnya Kaum Hawa Mempelajari Fiqih Perempuan Dalam Islam

Serupa yang dipaparkan lebih dahulu kalau dalam Islam ada hukum yang mengendalikan tentang masalah yang berkaitan dengan perempuan. Perihal tersebut bukan bertujuan buat merendahkan perempuan tetapi malah memuliakan perempuan. Buat lebih jelasnya berikut ini bakal dipaparkan mengenai masalah tentang perempuan yang diatur dalam fiqih buat perempuan.

 1. Rukun Mandi Wajib Perempuan

  Mandi wajib ialah mandi yang hendaknya dilakukan oleh seseorang muslim buat mensterilkan dirinya dari hadas besar dengan melaksanakan rukun- ruku yang telah ditetapkan. Dimana mandi wajib ini berlaku untuk laki- laki ataupun perempuan. Pada perempuan, mandi harus dilakukan salah satunya sehabis haid sebab hadi merupakan najis yang mengahalangi seseorang perempuan buat beribadah. Untuk itulah kala perempuan sudah berakhir haid hingga perempuan harus untuk bersuci dengan mandi wajib haid. Rukun mandi wajib buat perempuan dilakukan sehabis haid diawali dengan niat mandi besar, mensterilkan kotoran serta najis yang melekat di badan memakai air, meratakan air pada segala bagian anggota badan tercantum bagian lipatan serta rambut.
 2. Larangan Untuk Perempuan yang Lagi Haid

  Kala seseorang perempuan hadapi haid hingga terdapat sebagian hal- hal yang dilarang serta hendaknya dikenal oleh perempuan ataupun laki- laki. Para laki- laki harus ketahui sebab laki- laki bakal jadi pasangan perempuan dan apabila memiliki sanak keluarga perempuan hingga dapat menerangkan menimpa permasalahan ini. Berikut sebagian larangan untuk perempuan yang lagi haid yang butuh dikenal.

⦁ Tidak Diharuskan Solat
Perempuan yang lagi haid ataupun nifas diharamkan melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah. Tetapi perempuan tidak butuh mengganti sholat tersebut kala dia suci dilain hari. Perihal tersebut pula dipaparkan dalam suatu hadist dan disepakati oleh para ulama.

⦁ Tidak Diharuskan Puasa
Perempuan yang lagi haid memanglah tidak diperkenankan buat melaksanakan puasa. Tetapi perempuan tersebut wajib menukar ibadah puasa yang ditinggalkan sepanjang haid di hari lain kala dia telah suci. Perihal ini pula berlaku untuk para perempuan yang lagi hadapi nifas.

⦁ Haram Menyetubuhi Perempuan yang Haid
Bersumber pada Al- Quran serta Hadist dikenal kalau untuk perempuan yang lagi ataupun nifas dilarang buat disetubuhi. Tetapi masih diperbolehkan buat bercumbu sepanjang tidak melaksanakan senggama di kemaluan.

⦁ Menyentuh Mushaf Al- Quran
Seorang perempuan yang lagi haid tidak diperbolehkan memegang Al- Quran sebab seseorang yang haid lagi dalam keadaan tidak suci. Namun perempuan haid masih diperbolehkan membaca Al- Quran sepanjang tidak menyentuhnya. Apabila memanglah diperlukan memegang Al- Quran hingga dapat memakai pembatas misalnya dengan kain.

 1. Hukum Puasa Untuk Bunda Menyusui

  Puasa Ramadhan hukumnya harus untuk tiap masa yang telah baligh, tidak sakit, berakal, tidak dalam petualangan jauh dan suci dari haid ataupun nifas untuk perempuan. Namu untuk perempuan yang lagi berbadan dua ataupun menyusui maka tidak diharuskan maupun sunnah melakukan puasa Ramadhan. Perihal tersebut bertujuan supaya tidak membahayakan bakal anak ataupun bayinya. Tetapi perempuan yang tidak berpuasa sebab berbadan dua ataupun menyusui wajib mengubah puasanya di hari lain tidak hanya bulan ramadhan ataupun memberikan fidyah.
 2. Perempuan yang Disunnahkan Bekerja

  Dalam Islam perempuan dibebaskan bekerja sepanjang masih sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman buat tujuan menolong suami ataupun keluarga dengan memberikan dorongan finansial, mewujudkan kepentingan warga muslim, serta berkorban di jalur yang baik.
 3. Hukum Memberi warna Rambut Untuk Perempuan Muslim

  Dalam Islam, hukum menyemir ataupun memberi warna rambut untuk perempuan tidak hanya mengenakan warna gelap merupakan halal. Terkecuali apabila mengganti warna rambut supaya menyamai orang kafir hingga hukumnya jadi haram.

Redaksidakwah

Pintu Dakwah Dan Berita Islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *